Hard Breaking Dolls – Roller Derby Team z Prahy

Jsme pražský roller derby tým, který vznikl v září 2014. Energii vkládáme nejen do samotného hraní roller derby,
v České republice zatím poměrně mladé sportovní disciplíny, ale snažíme se i rozšiřovat povědomí veřejnosti
o něm jako o rovnocenném profesionálním sportu.

Jsme hrdí na otevřenost celé roller derby komunity, každý náš člen dostává prostor zapojit se do chodu ligy.
Aktivně se účastníme domácích a zahraničních zápasů
a tréninkových bootcampů, zároveň tyto akce organizujeme v Čechách.

Od začátku roku 2019 jsme členem ligy Světové asociace ženského roller derby WFTDA a naše hráčky se účastnily mistrovství 2018 Roller Derby World Cup v Manchesteru.